Понеділок, 08.03.2021, 11:31
Ви увійшли як Гість | Група "Гості"Вітаю Вас, Гість
 

Організаційно – методичний  супровід  здійснюватимуть:

Чернякова  Світлана  Миколаївна – завідувач  ММЦ  управління  освіти  Прилуцької  міської  ради;

Зубко  Тетяна  Анатоліївна  - методист  ММЦ  управління  освіти  Прилуцької міської  ради;

Жеребцова  Надія  Миколаївна – методист  Чернігівського  обласного  інституту  післядипломної  педагогічної  освіти  ім. К.Д.Ушинського

ПРОГРАМА
ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ  РОБОТИ  НА  ТЕМУ

«Мистецька  спадщина  рідного  краю  як  засіб  патріотичного виховання  старших  дошкільників»

Зміст  етапу

Термін  виконання

І. Підготовчий  етап

березень – квітень  2014

1

Вивчення  теоретичних  засад  патріотичного  виховання  дошкільнят  у  психолого – педагогічній  літературі.

Березень  2014

2

Визначення  наукового  апарату  дослідження,  мети, завдань  об᾽єкта,  предмета  дослідження, формулювання гіпотези.

Березень  2014

3

Вивчення потенційних  можливостей  суб᾽єкта  дослідно – експериментальної  роботи:  проведення  огляду  готовності  ДНЗ  до  участі  дослідно-експериментальній  роботі,  систематизація  отриманих  даних.

Березень  2014

4

Здійснення  нормативно- правового  забезпечення  експерименту,  формування  складу  учасників  експерименту,  вивчення  педагогами  інструментарію  експерименту,  анкетування  педагогічного  колективу.

Березень  2014

5

Методична  підготовка  педагогів  до  здійснення  експериментальної  роботи  в  ході  проведення  постійно  діючого  семінару «Мистецько-краєзнавчий  аспект  в  патріотичному  вихованні  дошкільнят».

Березень  2014

6

Забезпечення  умов  для  проведення експериментальної  роботи: 

  • розроблення  методичного забезпечення системи  роботи  по  ознайомленню  старших  дошкільників  з  мистецькою  спадщиною  рідного  краю  як  засобу  патріотичного  виховання;
  • створення   міні-музейного  простору  мистецької  спадщини  видатних  людей  Прилуччини.

Квітень  2014

ІІ. Діагностично – концептуальний  етап

Травень – жовтень 2014

1

Розробка  системної  моделі  роботи  з патріотичного виховання  дітей  старшого  дошкільного  віку засобами мистецької спадщини рідного краю.

Травень  2014

2

Підготовка  критеріального та  діагностичного  інструментарію  досліджуваної проблеми.

Червень – липень  2014

3

Вивчення  вихователями  інструментарію  експерименту  (в  рамках  постійно  діючого  семінару).

Серпень 2014

4

Вивчення  стану  роботи з патріотичного виховання старших  дошкільників засобами мистецької  спадщини  рідного  краю.

Вересень - жовтень 2014

5

Діагностика результатів роботи з патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку (констатувальний експеримент).

Вересень - жовтень 2014

ІІІ. Формувальний  етап

Листопад 2014-травень 2016

1

Організація  роботи  з патріотичного  виховання старших  дошкільників засобами  мистецької  спадщини  рідного  краю (здійснення  експериментальної  перевірки  висунутої  гіпотези,   концептуальних  положень,  тощо).

Листопад  2014 - травень 2016

 

2

Вивчення та аналіз ходу роботи за експериментальною методикою.

3

Обговорення  ходу  реалізації  експерименту  в  навчально – виховному  процесі  ДНЗ  на  засіданнях  педагогічних  рад,  семінарах – практикумах,  тощо.

Листопад  2014-травень 2016

4

Розробка  педагогами  додаткового  методичного  інструментарію  з  досліджуваної  проблеми.

листопад 2014-травень 2016

ІУ.  Контрольно – узагальнюючий  етап

Червень 2016 - березеень 2017

1

Проведення  порівняльного  аналізу  даних  вхідної,  поточної  та  вихідної  діагностики  ефективності  системи  роботи  з  патріотичного  виховання   дітей старшого дошкільного  віку засобами мистецької спадщини рідного краю (контрольний експеримент).

Червень – серпень   2016

2

Узагальнення  отриманих   експериментальних  даних. Порівняння  результатів  експерименту  з  поставленими  метою  та  завданнями.

серпень 2016

3

Узагальнення та систематизація методичного  матеріалу (публікація статей,  методичних розробок,  конспектів  занять   тощо).

Вересень 2016 – грудень 2017

4

Підготовка  звіту  за  результатами  науково – дослідної  роботи.

Січень –лютий  2017

5

Написання  наказу  «Про  підсумки  організації  й  проведення  експериментального  дослідження  на  тему:

«Мистецька  спадщина  рідного  краю  як  засіб  патріотичного виховання  старших  дошкільників»

Березень  2017

 

Завідуюча  ДНЗ  № 25

Прилуцької  міської ради Чернігівської області                                                        В.І.Купрій

 

Науковий керівник

кандидат педагогічних наук, доцент,

заступник директора

з науково-методичної роботи

Прилуцького гуманітарно-педагогічного

коледжу ім. І. Я. Франка                                                                           О. І. Мельничук

 

Підпис О. І. Мельничук засвідчую

Директор Прилуцького

гуманітарно-педагогічного

коледжу ім. І. Я. Франка                                                                           О. М. Попенко

 

ЗВІТ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ І ЕТАПУ ДОСЛІДНО- ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 25

ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

у 2014 році

СТАТУС ЗАКЛАДУЕкспериментальний заклад регіонального рівня, наказ № 115 Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації від 14.04.2014

ТЕМА  ДОСЛІДНО- ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ  РОБОТИМистецька  спадщина  рідного  краю  як  засіб  патріотичного виховання  старших  дошкільників.

СКЛАД  НАУКОВО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ  РАДИ: 

Мельничук Оксана  Іванівна,  науковий  керівник  експерименту, кандидат педагогічних наук, доцент,   заступник директора  з науково-методичної роботи  Прилуцького гуманітарно-педагогічного  коледжу ім. І. Я. Франка      ;

Жеребцова  Н.М.,  методист  відділу  дошкільного  виховання  та  початкового   навчання   ЧОІППО  імені  К.Д. Ушинського;

Чернякова С.М.         ,  завідувач  ММЦ  управління  освіти  Прилуцької  міської  ради;

Зубко Т.А.,           методист  ММЦ  управління          освіти  Прилуцької  міської  ради.                                   

ЕТАП  ДОСЛІДНО- ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОї РОБОТИ: підготовчий.

ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ: березень - квітень 2014 року.

         Відповідно  до  Положення  про  порядок  здійснення  інноваційної  діяльності,  затвердженого  наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  07.11.2000   № 522,  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України  26.12.2000  № 946/5167  зі  змінами,  внесеними  згідно  з  наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  30.11.2012  № 1352  та  Положення  про  експериментальний  загальноосвітній  навчальний  заклад,  затвердженого  наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  20.02.2002  № 114, рішення  науково-методичної  ради  обласного  інституту  післядипломної  педагогічної  освіти  імені К.Д.Ушинського  від  20.03.2014 р. №01-11/284 (протокол  № 1)  з  питання  «Про  проведення  дослідно-експериментальної  роботи  на  базі  ДНЗ  325  Прилуцької  міської  ради»,  наказу обласного  Управління освіти  від 14.04.2014  року  № 115  «Про  проведення  дослідно-експериментальної  роботи  на  базі  Прилуцького  ДНЗ   № 25  Прилуцької  міської  ради»,  наказу   «Про  проведення  дослідно-експериментальної  роботи   в ДНЗ  № 25»  від  17.04.2014  року  №  34 завершився  підготовчий  етап  дослідно-експериментальної  роботи  на  тему «Мистецька  спадщина  рідного  краю  як  засіб  патріотичного виховання  старших  дошкільників»

МЕТА РОБОТИ  ПІДГОТОВЧОГО  ЕТАПУ:  створення відповідної концептуальної, методологічної та методичної бази для опрацювання питання ефективного проведення дослідно-експериментальної роботи по  створенню педагогічних  умов  виховання патріотизму  в  процесі  ознайомлення  з  мистецькою  спадщиною  рідного  краю  в  умовах дошкільного  навчального  закладу.

ЗАВДАННЯ ДАНОГО ЕТАПУ:

.  Проведення аналізу наукових досліджень та педагогічного досвіду з проблеми експерименту;

.  Визначення наукового  апарату  дослідження,  мети,  завдань  об᾽єкта,  предмета  дослідження,  формулювання  гіпотези.

.  Розробка нормативно-правової бази експерименту, локальних документів щодо виховання патріотизму  в  процесі  ознайомлення  з  мистецькою  спадщиною  рідного  краю  в  умовах дошкільного  навчального  закладу

.  Формування  дослідної групи щодо розробки основних напрямків дослідно-експериментальної діяльності;

.  Оновлення матеріально-технічної бази навчального закладу;

.  Підведення підсумків реалізації підготовчого етапу експерименту.

 

Головним  завданням сучасного  дошкільного  закладу є  формування  патріотично  вихованої  та  всебічно  розвиненої,  культурної  особистості дитини  дошкільного  віку,   яка  знає,  любить  та  поважає  мистецьку  спадщину  рідного  краю  та  відчуває  гордість  за  надбання  попередніх поколінь.  Колектив  закладу,  розуміючи   важливість та  актуальність  цього  питання  на  даному  етапі,   прийняв  рішення щодо участі в дослідно-експериментальній роботі,  та  провів  такі  заходи:

·​   організаційна нарада педагогів, адміністрації дошкільного закладу  та  батьківського  комітету  (створено робочу групу з питань організації І етапу експерименту);

·​  науково-методичні консультації з працівниками ММЦ управління освіти Прилуцької міської ради Чернігівської області, з керівниками навчальних закладів, які були  в        експерименті;

·​ педагогічна рада «Формуємо  мовленнєву  компетентність» (травень 2014 р.)

на  якій  проаналізовано:

   участь та результативність роботи педагогічного колективу в реалізації науково-методичної теми управління освіти Прилуцької міської ради Чернігівської області  на 2011-2016 н.р. «Формування світоглядних орієнтирів та духовно-моральних цінностей особистості в навчально-виховному процесі», яка безпосередньо  пов’язана з темою дослідно-експериментальної роботи «Мистецька  спадщина  рідного  краю  як  засіб  патріотичного виховання  старших  дошкільників».

   Моніторингова  група  дошкільного  навчального  закладу № 25  Прилуцької  міської  ради  Чернігівської  області  у  складі  вихователя-методиста Бойко В.В.,  практичного психолога  Каліш О.Ю., вихователів Кисіль Л.П., Денисенко С.М.   на підготовчому  етапі   проаналізувала  бачення педагогів та їх батьків щодо необхідності виховання патріотичних почуттів у дітей старшого  дошкільного віку,  що  становило 93%  серед  педагогів  та   72 % від  загальної  кількості  батьків.  Решта  респондентів  виявили  неактивну  позицію  в  цьому  питанні.

    У процесі розгортання дослідно-експериментальної роботи в дошкільному закладі було розроблено систему методичної підготовки та підвищення кваліфікації педагогів,  забезпечено належну поінформованість про потенційно можливі нововведення, здійснено аналіз його актуальних проблем, окреслено прогноз на майбутнє,  розроблено алгоритм реалізації програми експериментально-дослідної роботи,  що дозволяє проектувати діяльність педагогічного колективу відповідно мети та завдань  експерименту.

    Однією  з  актуальних  форм  роботи  для  проведення  експериментальної  діяльності  є   постійно  діючий  семінар  «Мистецько-краєзнавчий  аспект  в  патріотичному  вихованні  дошкільнят».  Під  час  лекційних модулів педагоги підвищили  рівень теоретичної підго­товки щодо питань патрі­отичного виховання дошкільників в умовах сьогодення,  розкрили необхідність посилення громадянського виховання у ДНЗ. Семінарські модулі  дали  можливість удосконалити знання педагогів щодо змісту, принципів, закономірностей, ме­тодів та організаційних форм  патріотичного   виховання дітей дошкільного віку.  На  практичних модулях реалізовувалися напрацьовані  ключові  позиції  роботи  по  патріотичному  вихованню.

                Для  забезпечення  оптимальних  умов  щодо  проведення  дослідно-експериментальної  роботи    творчою  групою:

- створено банк нормативної та науково-методичної бази, що обґрунтовує та    регулює дослідно-експериментальну діяльність педагогічного колективу;
- намічена схема взаємодії учасників дослідно-експериментальної роботи;

- розроблена модель дослідно-експериментальної роботи;

- розроблено схему методичного та психологічного супроводів дослідно- експериментальної  роботи;

- систему  роботи  по  ознайомленню  старших  дошкільників  з  мистецькою  спадщиною  рідного  краю;

-  створено  міні-музеї   патріотичного  та   національного   спрямування.

- узагальнено презентаційні матеріали по реалізації І етапу дослідно- експериментальної роботи.

    Гіпотеза дослідно-експериментальної роботи  в  дошкільному  закладі ґрунтується на припущенні, що  патріотичне  виховання  старших  дошкільників, що  ґрунтується на мистецькій  спадщини  рідного  краю  набуде ефективності, якщо будуть виконані такі умови:

- розробка системи роботи з патріотичного  виховання з дітьми старшого дошкільного віку на основі інновацій педагогічної діяльності;

-підвищення рівня загальної культури педагогів закладу;

- оновлення змісту та методів взаємодії дошкільного закладу і сім'ї щодо виховання патріотизму   у старших  дошкільнят .

   Таким чином, проведена на підготовчому етапі робота дає змогу стверджувати, що визначену мету та завдання було реалізовано.

    Ключовими завданнями на ІІ діагностико – концептуальному етапі стануть:

 - Розробка  системної  моделі  роботи  з патріотичного виховання  дітей  старшого  дошкільного  віку засобами мистецької спадщини рідного краю;

 - Підготовка  критеріального та  діагностичного  інструментарію  досліджуваної проблеми;

 - Вивчення  вихователями  інструментарію  експерименту  (в  рамках  постійно  діючого  семінару);

  - Вивчення  стану  роботи з патріотичного виховання старших  дошкільників засобами мистецької  спадщини  рідного  краю;

  - Діагностика результатів роботи з патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку.

 

 

ЗВІТ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ІІ ЕТАПУ ДОСЛІДНО- ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОї РОБОТИ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 25

ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У 2014 році

СТАТУС ЗАКЛАДУЕкспериментальний заклад регіонального рівня, наказ № 115 Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації від 14.04.2014

ТЕМА : Мистецька спадщина рідного краю як засіб патріотичного виховання старших дошкільників

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:  Мельничук Оксана  Іванівна кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з науково-методичної  роботи  Прилуцького  гуманітарно-педагогічного  коледжу ім.І.Я.Франка

ЕТАП РОБОТИ: дігностично-концептуальний.

ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯжовтень 2014 року.

МЕТА РОБОТИ: практичне оволодіння інструментарієм формування  патріотизму  дітей  старшого  дошкільного  віку.

ЗАВДАННЯ ДАНОГО ЕТАПУ:

   .   Розробка  системної  моделі  роботи  з патріотичного виховання  дітей  старшого  дошкільного  віку засобами мистецької спадщини рідного краю;

   .   Підготовка  критеріального та  діагностичного  інструментарію  досліджуваної проблеми;

   .   Вивчення  вихователями  інструментарію  експерименту  (в  рамках  постійно  діючого  семінару);

   .   Вивчення  стану  роботи з патріотичного виховання старших  дошкільників засобами мистецької  спадщини  рідного  краю;

   .   Діагностика результатів роботи з патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку (констатувальний експеримент).;

     Проблема патріотичного виховання старших дошкільників  на  мистецькій спадщині  рідного краю  є   актуальною  на  даному  етапі,  адже  те  що  відбувається  навколо   по  різному  впливає  на  дитячу  особистість  і  не  завжди  сприяє формуванню патріотизму. Тому саме  в дошкільному  закладі має  бути  створена  скарбниця  мистецької  спадщини  рідного  краю,   яка  в  процесі роботи  стане  джерелом   зародження  патріотизму.

    В дошкільному  закладі  був  розроблений  план  роботи  по  виконанню  програми  дослідно-експериментальної  роботи,  відповідно  якого  створена   системна  модель   з  патріотичного  виховання  дітей  старшого  дошкільного  віку  засобами  мистецької  спадщини  рідного  краю,  що  включала  в  себе  різні  форми  роботи: квести,  заняття,  екскурсії,  дні  відкритих  дверей, тематичні  дні,  тижні, т.д.  Заплановані  та проведені  зустрічі  з художницею  Катериною Кантур,  поетесами Валентиною Грибенко,  Світланою  Коробовою,  дитячим  композитором Ольгою Компанець,  представниками  місцевого козацтва.   Відвідані  бібліотеки,  краєзнавчий музей,  художні  салони,  виставки, історична  зона  міста, тощо.

Форми  роботи  з  педагогами:

  • Психологічний  тренінг  «Духовно-моральне  виховання  дошкільнят»;
  • Семінар-практикум  «Мистецько-краєзнавчий  аспект  в  патріотичному  вихованні  дошкільнят»;
  • Творча  група «Патріотичні  злети – знайомимось,  вивчаємо,  цінуємо та дбаємо»,

    актуалізували  проблему  патріотичного  виховання,  підвищили  рівень  теоретичної  підготовки   педагогів  по цьому   питанню, удосконалили  знання  методів,  принципів, закономірностей  та  організаційних  форм  патріотичного  виховання.  В  ході  проведення  роботи  була  оформлена  художня  галерея,  де  розміщені   фоторепродукції  полотен  місцевих  художників  П. Бойка,  В.Карася, А.Риженка  та  інших. Створена  система  презентацій  про  місцевих  художників,  письменників,  акторів  та  видатних  прилучан.  Розроблені  тематичні  каталоги  та  картотека.

    Особливого  значення  практичний  психолог  Каліш О.Ю.  надала   розробленню комплексного  діагностичного  інструментарію  досліджуваної  проблеми: бесіди за певною схемою, спостереження, комплекс методик різного рівня складності. У процесі комплексного дослідження доцільно чергуються вербальні та невербальні, малюнкові, ігрові та інші методики.  Ознайомлення  педагогів  з  діагностичним  інструментарієм  проходило  в  рамках  постійно  діючого  семінару. 

    Діагностика  з  патріотичного  виховання  дітей  старшого  дошкільного  віку  показала,  що  в  результаті  проведеної  роботи  у  дошкільнят розширилися  знання  про  місцевих  художників,  письменників, композиторів  та  інших  видатних  людей  Прилуцького  краю,  вони налаштовані  на  спілкування, з  гордістю  розповідають  про  видатних  прилучан  та  виявляють  зацікавленість  життям  рідного міста.

          В  жовтні  місяці 2014  року в старших групах  проведено  тематичне  вивчення  стану  роботи  по  вихованню  патріотизму  на  основі  мистецької  спадщини  рідного  краю.  Результати  цього вивчення  заслухали та  обговорили  на педагогічній  раді  «Виховуємо  патріотизм».

          В лютому місяці 2015 року в дошкільному  закладі  було проведено міське  методичне  обʼєднання  вихователів молодших  груп на тему «Формування  патріотизму у дітей молодшого дошкільного віку». Педагоги-практики мали змогу обговорити актуальні питання патріотичного виховання дошкільнят.

Протягом звітного періоду  проведені  консультації 

для педагогів:  «Морально-патріотичне  виховання  дошкільнят»,  консультація-приклад «Шляхи  та  засоби  виховання  духовності  та  патріотизму»;

для  батьків «Духовно-моральне  виховання  дитини»,    що дало можливість  не  лише  поглибити  знання,  а  провести  практичні  вправляння  з  даної  проблеми.

Педагоги  закладу  ознайомилися  та  впроваджують  перспективний  педагогічний  досвід  завідуючої  ДНЗ  №13,  освітньо-виховного  центру  С.Русової  Примушко Н.М.  м. Ніжина  «Формування  основ  духовно-етичної  культури  малого  українця».

Проведені  тематичні  виставки  дитячих малюнків    «Голуби  миру»,  «Повертайтеся  швидше додому»;  персональні  виставки  гуртківців  «Безмежно  любимо  квітучу  Україну»(гурток «Флоромозаїка»);  акції  «Патріотичні  речі  від прилуцької  малечі»,  «Книга  для  міні-музею(прилуцьких письменників)».

Таким чином, спланована на ІІ  діагностично-концептуальному  етапі робота дає змогу стверджувати, що визначену мету та завдання було реалізовано.

Метою наступного,   формувального етапу (листопад 2014 р. – травень 2016р.) стане  здійснення  експериментальної  перевірки  висунутої  гіпотези та  концептуальних  положень.

Ключовими завданнями на ІІІ етапі стануть:

  • Організація  роботи  з патріотичного  виховання старших  дошкільників засобами  мистецької  спадщини  рідного  краю (здійснення  експериментальної  перевірки  висунутої  гіпотези,   концептуальних  положень,  тощо).
  • Вивчення та аналіз ходу роботи за експериментальною методикою.
  • Обговорення  ходу  реалізації  експерименту  в  навчально – виховному  процесі  ДНЗ  на  засіданнях  педагогічних  рад,  семінарах – практикумах,  тощо.
  • Розробка  педагогами  додаткового  методичного  інструментарію  з  досліджуваної  проблеми.

 

Завідувачка ДНЗ № 25                                                                       В.І.КУПРІЙ

 

 

 МЕТОДИЧНІ  ЗАХОДИ

В рамках дослідницько-експерементальної роботи в ДНЗ №25 проходить семінар-практикум

"Мистецька спадщина рідного краю як засіб патріотичного виховання старших дошкільників"

    

В ДНЗ №25 функціонує творча група "Педагогічні злети"