Понеділок, 08.03.2021, 12:31
Ви увійшли як Гість | Група "Гості"Вітаю Вас, Гість
 

Робота  за  проектами

 МАТЕРІАЛИ

дошкільного навчального закладу № 25

Прилуцької міської ради Чернігівської області

на міську виставку-конкурс

«Хіт-парад кращих проектів духовно-морального спрямування в освітніх закладах міста»

Проект «Прилуки мистецькі»

Формування  духовно-морального світогляду у дітей дошкільного віку через ознайомлення з мистецькою спадщиною рідного краю

                                                                                 На душу, що зʼявилася на світ

                                                                              Нехай впадуть краплини духовності,

                                                                                                          моральності й любові

                                                                             І з них розквітне світла особистість,

                                                                           Що принесе у цей недосконалий світ

                                                                                           Чесноти, людяність  та поклик   патріота                           

                 А де захована душа твого  народу?! Його моральність та духовність?

У мистецтві! Тож знай його, вивчай та розвивай!

То будеш справжнім українцем!

База розроблення та реалізації проекту:

Дошкільний навчальний заклад № 25

Прилуцької міської ради Чернігівської області

вул.Юрія Коптєва, 9

т.(04637) 3-52-10

еmail: prilukidnz25@ukr.net

керівник закладу:  Купрій Валентина Іванівна

Автор проекту: Бойко Валентина Володимирівна, вихователь-методист,  ДНЗ №25  Прилуцької міської ради Чернігівської області 

Консультанти:

Директор Прилуцької центральної бібліотеки  ім.Л.Забашти,  Трошина Людмила Іванівна

Науковий співробітник краєзнавчого музею   ім.В.І.Маслова,  Коваленко Алла Олегівна

Вчитель  інформатики Прилуцької ЗОШ №2:  Бондаренко Артем  Олександрович,

Купрій Валентина Іванівна, завідувач ДНЗ №25  Прилуцької міської ради Чернігівської області 

Учасники проекту: педагоги  ДНЗ, вихованці та їх батьки.

Соціальні партнери: місцеві митці(композитор, художники, поети та письменники,  Прилуцькі козаки, представники Прилуцького цеху народно-прикладного мистецтва).

Тип проекту: практично-орієнтований

За змістом:   міжпредметний

За характером контактів:  внутрішній

За кількістю учасників: груповий

Тривалість проекту: довготривалий (червень 2014 – травень  2015)

Актуальність.

Глобальна духовно-моральна криза суспільства, реальна загроза безпеці та майбутньому України повертають нас до нових пріоритетів в дошкільній освіті. Закон  України  «Про  дошкільну  освіту»,   Базовий  компонент  дошкільної  освіти  визначили  пріоритет  особистісної  та  духовно – моральної  орієнтації, тому  ця проблема  в умовах сучасного дошкільного навчального закладу  набуває  особливого  значення  і  реалізується  засобами  мистецтва.  Як  зазначають  науковці  (Р. Н. Волков, В. О. Зеньковський, Л. Н. Коган, Л. А. Кленів, Ю. П. Сокільників, К. Д. Ушинський та інші)  вихідною умовою  оновлення  сучасної  системи  дошкільної  освіти  є  така  організація   педагогічного  процесу,  в  основі  якої  лежить  моральний  розвиток  дошкільника.  Відповідно центральною  ідеєю  оновлення  змісту,  форм  і  методів  виховання  й  навчання  дитини  виступає  сприйняття  мистецької  спадщини  рідного  краю  як  беззаперечної  цінності  в  духовно-моральному  вихованні  дошкільнят.

         У  вихованця,  який  переживає  здебільшого позитивні  почуття від  спілкування  в  найближчому  оточенні  з  об᾽єктами  мистецтва, формується  життєдайне  самоствердження,  що активно  впливає на  духовне самовдосконалення дитячої особистості.  Саме  мистецькі  цінності  здатні  виконати  роль  орієнтирів  в духовно-моральному  вихованні    дошкільника та   забезпечать  його оптимальну інтеграцію  в соціум.

Головним  завданням нашого  дошкільного  закладу є  формування духовної, всебічно  розвиненої,  культурної  особистості дитини  дошкільного  віку,   яка  знає,  любить,  поважає  мистецьку  спадщину  рідного  краю,  і  відчуває  естетичну насолоду та гордість  за  надбання  попередніх поколінь.

Отже,   проект  «Прилуки мистецькі» спрямований на оновлення форм і методів роботи з виховання моральності та духовності засобами мистецтва рідного краю, що забезпечать повноцінний  розвиток  та духовне   становлення     дошкільника,  є логічним  продовженням  реалізації науково - методичної теми «Формування світоглядних орієнтирів та духовно - моральних цінностей особистості в навчально – виховному процесі»

Аналіз, діагностика та оцінка поточного стану об'єкту проектування. 

Все починається з дитинства… Зародження дитячої особистості, її духовне становлення повинно спиратися на те прекрасне, що оточує дитину. Самобутнє неповторне мистецтво рідного краю вона  вбирає розумом і серцем, і від цього значною мірою залежить, якою Людиною стане в майбутньому.

         Провідниками малят на цьому складному шляху є дорослі з якими вона має тісні звʼязки. Перш за все це батьки, які є найпершими носіями духовно-моральних цінностей та прикладом для наслідування. Результати анкетування батьківської громади показали, що батьки визначають важливість духовного виховання своїх дітей, проте не вважають мистецьку спадщину рідного краю важливим аспектом у цьому питанні. За  ствердженням рідних, у сім'ї,  діти  виявляють відносно слабкі знання про моральні норми та якості. Під час дослідження виявлено, що мистецька спадщина рідного краю не є джерелом формування духовно-моральних уявлень дошкільника. Основними факторами становлення духовно-моральної культури особистості в сім'ї виступають телепродукція (72%), комп'ютерні ігри (58%).

Анкетування батьків з духовно-морального виховання

Зміст дослідження

Так

Ні

Чи вважаєте ви важливим духовно-моральне виховання

 

87%

13%

Чи достатній рівень уявлень духовно-морального спрямування у Вашої дитини

 

27%

73%

Чи є мистецька спадщина рідного краю джерелом формування духовно-моральних уявлень дошкільника

 

8%

92%

Анкетування педагогів з цього питання  дало такі результати: всі вихователі вважають духовно-моральний розвиток дошкільника актуальним питанням у відповідності з вимогами часу, 53% - недостатньо знають мистецьку спадщину рідного краю, 74% - не володіють сучасними методами та формами роботи з дошкільниками. 

Анкетування педагогів з духовно-морального виховання

Зміст дослідження

Так

Ні

Чи є духовно-моральний розвиток дошкільника актуальним питанням у відповідності з вимогами часу

100%

-

Чи достатньо знаєте мистецьку спадщину рідного краю

47%

53%

Чи володієте сучасними методами та формами роботи з дошкільниками.

26%

74%

 

 

Аналіз результатів вивчення стану роботи з духовно-морального виховання дошкільників визначив досить низький рівень сформованості загальнокультурної компетентності дітей з орієнтацією на мистецьку спадщину Прилуччини. Отже, за результатами вивчення діагностичних зрізів виявлено, що лише 18% дошкільників мають уявлення про мистецьку спадщину рідного краю та представників творчого цеху,  7% - вміють висловлювати свої думки на тему творчості митців і для 25% дітей – мистецтво є цінність та духовне надбання українського народу.

Результати діагностичного дослідження

старших дошкільників з духовно-морального виховання

Зміст дослідження

Так

Ні

Чи знаєте ви мистецьку спадщину рідного краю та представників творчого цеху

 

18%

82%

Чи обговорюєте ви творчості митців

 

7%

93%

Чи є для вас цінністю мистецтво 

 

25%

75%

Спостереження за спільною діяльністю дітей, бесіди, обговорення, розгляд  доводять,  що у дітей відсутня зацікавленість мистецтвом рідного краю,  вони не використовують ці знання в практичній діяльності, спілкуванні та іграх.

Ми розуміємо, що такий стан духовно-морального розвитку наших вихованців є результатом відсутності системності в роботі щодо формування духовно-естетичної культури дошкільників засобами мистецтва рідного краю. Вирішити проблему на даному етапі  педагогічному колективу допоможуть активні форми роботи з кадрами, майстер-класи з батьками та сучасні, оновлені форми роботи з дітьми, з широким використанням засобів мистецтва.

Ресурсне забезпечення.

Кадри.

Аудит педагогічного складу дошкільного навчального закладу доводить, більшість педагогів є кваліфікованими спеціалістами, а саме:

Освітній рівень педагогів ДНЗ № 25 

Вища  освіта  - 14 педагогів – 60%

Середня-спеціальна освіта- 8 педагогів – 40 %

          Педагогічний стаж педагогів ДНЗ № 25

5-10 років -7 педагогів  - 32 %

10 – 20 років – 8 педагогів -  36 %

20 років і більше – 7  педагогів – 32 % 

Кваліфікація  педагогів ДНЗ № 25

Кваліфікаційна  категорія  «спеціаліст» - 11 педагогів  -  50%

ІІ кваліфікаційна  категорія  -  3  педагог  - 13%

І  кваліфікаційна  категорія  - 2  педагог -  9 %

Вища  кваліфікаційна  категорія  -  6 педагогів  - 28%

          Оптимальне вирішення завдань проекту

забезпечать: практичний психолог, педагоги ДНЗ;

приймуть участь: митці Прилуччини, козаки;

нададуть консультативну допомогу: працівники музею та  бібліотеки, вчителі інформатики.

 

Матеріально-технічне та програмне забезпечення.

Базовий компонент дошкільної освіти

«Дитина»  Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років

Програма «Світлі голівки»

Програма  Adobe Photoshop CC 2015

Інтернет ресурси

Забезпечення освітнього простору закладу:

Мультимедійний проектор

Фотовиставка робіт місцевих художників, 

Виставка  книг та друкованої продукції «Прилукам присвячується»,

Створення інформаційного банку даних про представників мистецтва, видатних людей, архітектурні та монументальні памʼятники Прилук.

Фінансові.

Спонсорські та батьківські кошти.

Інформаційні.

Матеріали проекту «Прилуки мистецькі» розмістити на:

сайті ДНЗ;

методичному порталі;

в  місцевих ЗМІ.

Аналіз ресурсного забезпечення свідчить про потенційні і правові можливості реалізувати освітній проект.

Мета проекту. Створення сучасних педагогічних умов для ефективного  духовно - морального розвитку особистості дитини дошкільника на основі мистецької спадщини рідного краю.

Завдання:

 1. Зʼясувати стан питання  на основі ознайомлення та аналізу психолого-педагогічної літератури та досвіду роботи колег.
 2. Виявити рівні сформованості   загальнокультурної компетентності дітей з орієнтацією на мистецьку спадщину та  готовності педагогів та батьків до роботи по їх  формуванню.
 3. Розробити педагогічні умови формування у  дошкільників духовно-морального світогляду засобами мистецтва рідного краю.
 4. Залучити батьківську громадськість до співпраці по формуванню духовно-моральної особистості дошкільника засобами мистецтва.

Пріоритетні напрямки у сфері духовно-морального виховання.

В   2014 -2015 н.р педагоги закладу  активно працювали  над реалізацією одного з пріоритетних завдань визначених  Концепцією дошкільного  навчального  закладу  № 25 по  реалізації науково-методичної теми  управління  освіти  Прилуцької  міської  ради  Чернігівської  області “Формування світоглядних орієнтирів та духовно-моральних цінностей особистості в навчально-виховному процесі“ та вказаних у річному плані,  а саме: сприяння  формуванню  патріотизму  як  інтегрованої  якості  духовно-моральної  особистості  дошкільника  на  основі  мистецької  спадщини.

Основні види діяльності, що забезпечують реалізацію духовно-морального виховання підростаючого покоління.

 • семінар  -  практикум 
 • психологічний  тренінг    
 • творча  група
 • консультації 

Методи, засоби і форми через які здійснювалася реалізація проекту духовно-морального виховання. Інтерактивні методи: мозковий штурм, робота в парах, інтервʼювання, асоціативний кущ.  Форми роботи:

 • акції;
 • інтервʼю та зустрічі;
 • екскурсії;
 • геокешинг;
 • лепбуки;
 • мультимедійні презентації ;
 • заняття-квести;
 • графічні веб-квести;

Очікувані результати.

Педагоги: 

 • стали більш поінформовані про мистецьку спадщину Прилуцьких  художників, поетів та письменників, композиторів, представників народно-прикладного мистецтва, Прилуцького козацтва, акторів та інших видатних людей;
 • підвищили свій професійний рівень, ІКТ -компетентність;
 • створили мистецько-розвивальне середовище (фотовиставка робіт місцевих художників, скарбнички добрих справ, інтернет-ресурси);
 • розробили сучасні форми роботи з дітьми для ознайомлення з мистецтвом рідного краю, в тому числі з використанням ІК - технологій.

Вихованці:

 • володіють знаннями про художню, поетичну, музичну та козацьку спадщину рідного краю;
 • цінують, люблять, бережуть мистецький спадок;
 • вміють висловлювати свої думки на тему творчості митців Прилуцького краю;
 • підвищили свою ІКТ -компетентність.

Батьки вихованців:

 • розширили та уточнили свої знання про мистецьку спадщину Прилук, усвідомили її важливість у формуванні духовно-морального світогляду дошкільнят;
 • забезпечують відвідання з дітьми культурно-мистецьких заходів, що проходять в місті;
 • їх активна участь у різних формах роботи з дітьми: геокешинг, акції, екскурсії, зустрічі, тощо.

Критерії оцінювання проекту.

 1. Педагоги використовують в роботі сучасні форми роботи з дошкільниками по ознайомленню з мистецькою спадщиною рідного краю, в тому числі з використанням ІКТ.
 2. Вихованці знають представників мистецької спільноти Прилук, впізнають їх творчий доробок, отримують естетичне задоволення, гордість та відчуття причетності до прекрасного створеного руками земляків.
 3. Батьки приймають активну участь в житті закладу та тісному спілкуванні з мистецтвом.

 

 Проект  створення  Галереї  духовності

« Криничка  духовності»

 МЕТА  ПРОЕКТУ :

§  поповнення  та  оснащення  освітньої  бази відповідно  сучасних  вимог,  шляхом  створення  «Галереї  духовності»;

§   створення естетичного  та  змістовного   середовища  для   виховання  та  формування  морально – духовних  цінностей  особистості  дитини  дошкільника зі стійкими  уявленнями  та переконаннями,   підготовки їх до  суспільно – морального  самоствердження.

 §  виховувати у  дітей активну  життєву  позицію,  моральні  почуття;

  ЗАВДАННЯ  ПРОЕКТУ :

 

    1. Створити  «Галерею  духовності»  в  холі    дошкільного  навчального 

        закладу.

2. Забезпечити кабінети та групи необхідним  обладнанням  та наочністю .

3. Розробити  заходи по поглибленню знань  та  уявлень педагогів

    по   морально – духовному  розвитку .

4. Спланувати роботу з батьками по формуванню високого рівня

    мотивації на  дотримання   моральних  норм  та  правил;  бути  зразком               

    для  наслідування.

5. Продумати використання інноваційних методів  та прийомів,

    раціональну організацію  освітньо – виховного процесу з

    включенням роботи  по морально – духовному  вихованню.

6. Розробити   рекомендації  та  правила  по  формуванню куль-

    тури   поведінки,  зібрати  матеріали  про  історико – культурну, 

    християнсько – духовну  спадщину  Прилуцького  краю.

 

             Запровадження проекту в діяльність дошкільного навчального закладу зумовлене необхідністю досягнення  конкретних результатів  у розв’язанні пріоритетного завдання сьогодення :

 

Формування  морально  духовних  цінностей  особистості  дошкільника в  світлі  реалізації  завдань  Базової  програми

 

  ПРОГНОЗОВАНИЙ  РЕЗУЛЬТАТ :

 

         В результаті реалізації цього проекту  ефективно діє  «Галерея  духовності»,  створенна  система  міні - музеїв  у  вікових  групах, 

сформована   загальна